Studien om det etiska klimatet i barncancervården på Astrid Lindgrens barnsjukhus i Solna har gjorts av sjuksköterskan Pernilla Pergert som arbetar med barncancerforskning vid Karolinska institutet.

Resultaten presenteras i Barncancerfondens årliga rapport som kom i dag.

Två tredjedelar svarar negativt eller neutralt på påståendet "Jag kan praktisera den etiskt goda vård jag vill på min enhet".

Frågan har ställts till 89 anställda som arbetar på barnonkologen, barnneurologen och en barnmedicinsk avdelning.

Sjuksköterskorna minst positiva

Av de svarande läkarna, sjuksköterskorna, undersköterskorna och barnsköterskorna var det sjuksköterskorna som svarade minst positivt när det gäller det etiska klimatet.

– Jag tror inte att det är en gnällig grupp, resultaten stämmer ju med den verklighet vi lever i med hög omsättning av sjuksköterskor. De har stor insyn i vad som händer med patienten, men har liten makt i besluten, säger Pernilla Pergert.

Svåra etiska beslut

De som vårdar cancersjuka barn ställs dagligen inför svåra etiska ställningstaganden: beslut om att undersöka och behandla barn mot deras vilja, att tvingas avgöra när botande behandling ska avslutas och den palliativa sättas in i stället, att förhålla sig till familjer som förbjuder personalen att prata om döden med ett döende barn.

För att kunna hantera det krävs tid för etisk reflektion, något som en fjärdedel av de tillfrågade säger att de saknar tid för.

Moralisk stress

– Risken är att personalen drabbas av det som kallas moralisk stress, att de känner att de inte kan genomföra de handlingar och ge den vård som de tycker är etiskt riktiga, säger Pernilla Pergert.

Hon har fått 900 000 kronor från Barncancerfonden under tre år för att forska om de här frågorna och ska nu göra en nationell studie om moralisk stress och det etiska klimatet.

– Kunskapen kan användas för att förbättra det etiska klimatet och motverka moralisk stress, vilket kan öka arbetstillfredsställelsen och leda till lägre omsättning av sjuksköterskor i barncancervården, säger Pernilla Pergert.

I en serie artiklar i våras berättade Vårdfokus om krisen inom barncancervården och bristen på erfarna och specialiserade sjuksköterskor. Se länkar till höger.