Västra Götalandsregionen var först med att erbjuda sjuksköterskor betald specialistutbildning. Heltidslön för halvtidsjobb samt studier på halvtid är de villkor som har gällt. I juni fick de första studenterna sina examensbevis.

Två av dem är Christina Vesik och Matilda Örn. Christina hade 13 års erfarenhet som sjuksköterska inom psykiatrin innan hon började sin specialistutbildning. Matilda hade arbetat fem år på kirurgisk mottagning.

Christina minns hur hon kände när hon fick veta att hon valts ut till utbildningsbefattningen – som den kallas.

– Det var lite som att vinna på lotto. Fem platser var vikta för psykiatrin och jag fick en av dem, säger hon.

Saknar en plan

Två år senare är hon lite fundersam. Hon saknar en plan från arbetsgivarens sida på hur hennes fördjupade kunskap ska tas tillvara. En tydlig arbetsbeskrivning och samtal både om hennes och arbetsgivarens förväntningar efter utbildningen hade hon önskat sig.

– Det pratas mycket om hur viktiga specialistutbildade sjuksköterskor är för vårdens kvalitet och med tanke på det borde arbetsgivaren veta vad kompetensen ska användas till. För mig är det otydligt vad som är mitt nya ansvarsområde, säger Christina Vesik.

Matilda Örn, som har läst kirurgisk omvårdnad och arbetar på kolorektalklinikens mottagning på Östra sjukhuset, har en annan upplevelse.

– Jag vet att det har sett olika ut för oss som har gått utbildningen. Hur vår kompetens används hänger mycket på närmaste chef och på var man jobbar. Jag och min chef gjorde upp en plan från början: varför jag ska gå utbildningen, vad den ska leda till och vad jag ska göra när jag gått den, berättar hon.

Ska utveckla omvårdnaden

Matilda har fått använda sin nyförvärvade kompetens. Hon har lärt sig vad personcentrerad vård innebär och vet mer om att ställa rätt frågor och att samtala med patienten. På hennes nya anställningskontrakt står det att hon får ägna 20 procent av sin arbetstid åt att utveckla omvårdnaden.

Christina Vesik har en lång erfarenhet inom sitt yrke och arbetar på en psykiatrisk öppenvårdsmottagning. Kanske, tänker hon, är det anledningen till att specialistutbildningen inte innebär någon tydlig skillnad i hennes arbetsuppgifter.

– Jag hade redan ett självständigt arbete, på en typ av tjänst som egentligen kanske kräver specialistutbildning. Men trots det – jag vill känna att jag utvecklas när jag nu har satsat två år på att studera, säger hon.

Litet lönepåslag

Betald utbildning och titeln specialistsjuksköterska. Överenskommelsen med Västra Götalandsregionen innebär också 2 000 kronor i lönepåslag efter examen. Varken Christina eller Matilda gör vågen över den summan. 5 000 kronor hade varit mer rimligt.

– Ärligt talat, man har inte så stora förväntningar när man arbetar inom Västra Götalandsregionen, säger Christina Vesik lite lakoniskt.

Men de är också överens om att de inte hade kunnat studera till specialister om de inte fått fullt betalt för halvtidsjobb under studietiden. Och trots allt: specialistutbildningen kan vara ett steg på vägen mot en annan karriär än de har i dag.