Det visar specialistläkaren Christian Polte vid Sahlgrenska universitetsjukhuset i Göteborg i en ny avhandling.

Vid sjukdomar som drabbar hjärtats klaffar, exempelvis läckage i aorta- och mitralisklaffen, är det ibland inte möjligt att få hela bilden klar för sig endast med hjälp ekokardiografi, som görs med hjälp av ultraljud.

Vid osäkra fall och för att hjälpa till att bestämma när en operation lämpligast bör göras kompletteras ibland undersökningen med en kardiovaskulär magnetresonansundersökning, MR.

Hittills har MR-bedömningen av hur stort läckaget är baserats på samma tröskelvärden som vid ekokardiografi. Men i sina studier har Christian Polte visat att tröskelvärdena vid MR är lägre. De skiljer sig så pass mycket från tröskelvärdena vid ultraljud att det kan påverka bedömningen av patientens tillstånd.

– Mitt arbete är ett första steg. Vi har inte tittat på tillräckligt många patienter för att kunna säga exakt vilka tröskelvärden som gäller. Men det finns andra studier som pekar åt samma håll, det vill säga att man inte ska använda samma tröskelvärden vid de båda undersökningsmetoderna, säger Christian Polte.