Personer som fått cancer under sina tonår utsätts för svåra påfrestningar under en tid som redan är turbulent. Både sjukdomen och de olika behandlingarna kan vara svåra att hantera. De kan få bestående besvär, de ska klara att återgå till skolan och leva med oron att sjukdomen kommer tillbaka. Dessa påfrestningar kan påverka det psykiska måendet under många år.

Vissa får ångest och depressionssymtom även lång tid efter avslutad behandling, visar en ny studie från Uppsala universitet

– När det gäller mental livskvalitet ser vi att deltagarna rapporterade låga nivåer vid diagnos, men att livskvaliteten sedan ökade upp till fyra år efter diagnos. Därefter verkar den dock återigen ha sjunkit, säger Helena Grönqvist, forskare och en av huvudförfattarna till studien.

En tredjedel rapporterar att de har ångest 10 år efter diagnos.

Forskarna har följt 61 tonåringar som drabbats av cancer, från kort efter diagnos till tio år efter diagnos för att undersöka hur livskvalitet och nivåer av ångest- och depression utvecklas.

Forskarna menar att resultaten visar att psykologiska aspekter bör inkluderas i den långsiktiga uppföljningen.

Studien är presenterad i tidskriften Pycho-Oncology.