Som Vårdfokus skrev i förra veckan är nästan var femte vårdplats stängd på Karolinska universitetssjukhuset i Solna och Huddinge, vilket till stor del beror på svårigheterna med att behålla och rekrytera sjuksköterskor.

Det har lett till att många av patienterna fastnar på akuten, med långa väntetider som följd. Var tionde patient får i dag vänta mer än åtta timmar på akuten innan de får någon hjälp.

För att korta väntetiderna har Karolinskas ledningsgrupp nu tagit beslut om ett antal åtgärder som man hoppas snabbt ska leda till kortare väntetider på akuten:

  • Inom två veckor ska 35 vårdplatser öppnas.
  • Istället för att klinikerna meddelar akuten hur många vårdplatser de har tillgängliga, ska akuterna i Solna och Huddinge meddela klinikerna hur många vårdplatser de behöver inom respektive specialitet under det närmaste dygnet. Det är sen upp till klinikerna att uppfylla kraven.
  • Så mycket som möjligt av kirurgiska ingrepp ska utföras som dagkirurgi, det vill säga inom öppenvården.
  • Fler planerade behandlingar kan komma att skjutas upp.
  • För ett par veckor sedan tillsatte sjukhuset en särskild geriatrikkoordinator, vars uppgift är att se till att patienter, som är färdigbehandlade snabbare ska få plats inom andra vårdformer.

Enligt ledningen tas i dag cirka 100 av sjukhusets vårdplatser regelmässigt upp av patienter som egentligen borde ha skrivits ut till andra vårdformer, men inte får plats där.