En sammanställning som Vårdförbundet i Västra Götaland gjort visar att de anställda inom ambulansen ofta inte hinner ta ut sina lagstadgade raster.

  • Under en granskad period på 18 veckor ställdes hela 1 640 raster in.
  • Fördelat på 163 anställda hoppades i snitt 91 raster över varje vecka.

Enligt SVT Nyheter Väst säger sig ambulansens verksamhetschef, Anna-Karin Juwél-Egeland, vara medveten om problemen. Hon hoppas att inom kort kunna anställa så mycket personal att bemanningssituationen blir stabil, vilket skulle öka chanserna för de anställda att kunna ta rast.

Vill ha måltidsuppehåll

Vårdförbundets ordförande i Västra Götaland, Marita Tenggren, menar att problemen hade kunnat vara ur världen för länge sedan om ledningen på Sahlgrenska universitetssjukhuset gått med på förbundets förslag om att ersätta lunchrasterna med måltidsuppehåll. I gengäld skulle medlemmarna få en något kortare arbetstid.

Vårdförbundet har nu skickat in en lokal tvisteframställan. Om frågan inte löses lokalt eller i en eventuell central tvist kan förbundsstyrelsen som en sista utväg ta frågan till Arbetsdomstolen.

Bilarna står stilla

Enligt uppgifter som tagits fram av SVT Nyheter Väst har ambulanserna vid Sahlgrenska universitetssjukhuset under ett år stått stilla i sammanlagt 1 500 timmar, vilket innebär att bilarna i genomsnitt står oanvända fyra timmar varje dag.

Orsaken till de problem som uppstått är dels bristen på personal, dels att verksamheten är underfinansierad. Det framgår bland annat av ett brev som en numera avliden ambulansöverläkare i våras skickade till områdeschefen. Med de anhörigas tillstånd har SVT Nyheter Väst tillåtits att publicera brevet, som tidigare inte visats offentligt.

I brevet uttrycker ambulansöverläkaren stor oro över utvecklingen inom ambulansen, som han menade var kraftigt underfinansierad.

Kraftigt underbemannade

"Inte en enda gång under dessa två och ett halvt år har vi kommit upp till det minsta antal personal som beräknats erfordras för verksamheten", står det bland annat i brevet.

Vidare beskrivs hur "personal måste köpas in på övertid" och att bristen på planering "ger trött personal, ökad risk för lågkvalitativ vård, försvårar återhämtning och socialt liv i övrigt".