I samband med att en vattenläcka på Näl-sjukhuset upptäcktes tog Trollhättan Energi prover som visade att vattnet på sjukhuset var förorenat av E-colibakterier.

Trots att bakteriehalten låg under gränsvärdet beslutades i fredags att patienterna inte skulle dricka av vattnet, om det inte först hade kokats.

Vattenledningarna har nu spolats rena och sent i går eftermiddag meddelade Trollhättan Energi att vattnet nu är rent och drickbart igen.