Sjuksköterskan hade bara arbetat några veckor när hon misstänktes för läkemedelsstölder. Hon sjukskrev sig och arbetsgivaren kunde inte komma i kontakt med henne under den tid som utredningen pågick och en polisanmälan gjordes.

Efter ytterligare någon månad kom ett brev från sjuksköterskan om att hon sade upp sig och att hon var sjukskriven. Ansvarig chef hade då redan bedömt hennes frånvaro som olovlig och tagit beslut om uppsägning.

Några veckor sedan upptäcktes att sjuksköterskan arbetade på akuten på ett annat sjukhus i Sörmland. Landstinget tog kontakt med bemanningsföretaget och avslutade sjuksköterskans anställning, för andra gången.

Landstinget Sörmland har nu gjort en anmälan till Ivo, Inspektionen för vård och omsorg, om händelsen.