Sedan drygt ett år tillbaka arbetar fem specialutbildade distriktssköterskor i det så kallade osteoporosprojektet i region Gävleborg. Utifrån varsitt geografiskt ansvarsområde träffar de patienter som vårdats på sjukhus för frakturer.

Självständigt arbete

Sjuksköterskorna sköter utredningen av osteoporos. De skickar remiss för bentäthetsmätning, tar prover och informerar patienterna om livsstilsfaktorer. Efter provsvar ordinerar läkaren i teamet behandling som sjuksköterskorna startar och följer upp tillsammans med patienterna.

– Tidigare stannade frakturvården vid sjukhusgrinden. Nu har vi byggt en hel vårdkedja från slutenvården till öppenvården vilket gör att vi kan förebygga nya frakturer. Patienterna slipper mycket lidande samtidigt som det är kostnadseffektivt. Varje fraktur som kan undvikas sparar mellan 150 000-200 000 kronor, säger Berit Lusth som är en av de fem osteoporossjuksköterskorna.

Uppföljning viktig

Förra året startade ca 1 300 patienter behandling mot benskörhet i projektet. Efterfrågan är stor och Berit hoppas på en permanent lösning när projekttiden är slut. Det finns mycket att göra.

– Vi vet endast 25 procent av patienterna fullföljer sin behandling tre år efter insättning. Tabletterna ska tas på fastande mage en gång i veckan och har en del biverkningar från magtarmkanalen. Det blir då lätt att man skjuter upp tabletten någon dag och en dag till och sedan kanske det glöms bort. Där finns det mycket för oss sjuksköterskor att göra.

Viktigt för folkhälsan

Specialistkompetensen har de fått via internutbildningar och studiebesök med föreläsningar i bland annat Göteborg och Malmö.

– Jag tror att detta kommer bli nästa stora specialistutbildning på högskolenivå, på samma sätt som det finns till exempel diabetessköterskor. Benskörhet är en folksjukdom som ökar och vi ser nya grupper som växer fram. Jag tänker till exempel på alla inaktiva ungdomar. Vi vet ju idag att inaktivitet är en riskfaktor för benskörhet, säger Berit Lusth.