Med tanke på alla larmrapporter om minskad patientsäkerhet och bristande resurser i vården kunde man kanske tro att svenska folket skulle oroa sig. Men icke – sjukvården har högst förtroende av alla samhällsinstitutioner och förtroendet har till och med ökat något det senaste året. Det visar SOM-institutets årliga rapport.

I den nationella SOM-undersökningen får de tillfrågade ranka sitt förtroende för olika samhällsfunktioner från mycket stort till mycket litet.

68 procent uppger att de har mycket stort eller ganska stort förtroende för sjukvården. Motsvarande siffra för grundskolan är 44 procent och för de fackliga organisationerna bara 25 procent.

Endast 3 procent säger sig ha mycket litet förtroende för sjukvården. Misstroendet är betydligt större mot till exempel kungahuset, kyrkan, bankerna och eu-parlamentet.