Ett misstänkt samband har funnits länge, men det är först nu som det går att bestämt säga att zikavirus under graviditet kan orsaka mikrocefali hos barnet, en missbildning som visar sig som att huvudet är onormalt litet och hjärnan inte utvecklas normalt.

"Vi har fått allt fler belägg som gör att vi nu kan bekräfta de misstankar vi länge haft", säger Tom Frieden, chef för CDC i uttalandet.

Det handlar inte om en enda pusselbit, utan snarare en rad studier som nyligen publicerats och nu utvärderats av den amerikanska smittskyddsmyndigheten.

Rådet från CDC är att gravida kvinnor inte bör resa till drabbade områden och att kvinnor som vistas där zikaviruset sprids bör vara noga med att följa de råd som ges för att undvika att bli bitna av myggor och förhindra sexuell överföring av zikaviruset.