Hur bra koll har du på ditt hygienarbete? Handskar på hela tiden? Sprit före eller efter? Kanske går mycket på rutin?

Hygiengruppen vid rehabkliniken på Danderyds sjukhus ville få vårdpersonalen att reflektera över sitt eget beteende kring hygienrutiner och lät dem kolla in varandra, så kallad kompisspaning.

Gav resultat

Metoden, även kallad Critical friends, har visat sig vara framgångsrik. Följsamheten till basala kläd- och hygienregler har ökat med 40 procent sedan kliniken valde att införa kompisspaning. I går fick klinikens hygiengrupp ta emot Svenska Hygienpriset 2016 för sitt arbete. 

Kompisspaningen går ut på att personalen själv får välja en kollega som ska följa med och observera arbetet med en patient. Kollegan använder en checklista för att se hur väl hygienrutinerna följs. Hur används handsprit, handskar, engångsförkläde och övriga hygienkrav?

Utan pekpinnar

– Vårdhygien är ett område fullt av riktlinjer och föreskrifter. De behövs naturligtvis, men vi har försökt att komplettera med information och metodik av en lättsammare karaktär, berättar Karolina Krakau som är sjuksköterska och kvalitetsutvecklare för hygiengruppen.

Hygienarbetet stannar inte bara vid kompisspaningen. Varje termin har kliniken en hygienvecka med olika teman och de har producerat en delvis animerad kortfilm ”Sagan om den rena handsken”. Den beskriver på ett lättsamt sätt hur handskar ska användas korrekt.