Vårdfokus har i flera artiklar på webben och i tidningen berättat om situationen på Mälarsjukhuset i Eskilstuna. Sjukhuset har flest överbeläggningar i landet, sjuksköterskor säger upp sig och personalen som är kvar är minst sagt pressad.

Från 48 till 12 platser

På kirurgavdelning 81 är läget som värst. Under årens lopp har antalet vårdplatser dragits ned från 48 till 12. Bara de allra tyngsta patienterna får ligga kvar. Det underlättar inte för de sjuksköterskor som stannat.

Om alla som säger att de ska sluta faktiskt gör det, blir det bara tre sjuksköterskor kvar till hösten, enligt Elin Karlsson, kirurg på sjukhuset.

– Vi är nere på botten och kan inte dra ned mer, det måste göras något akut. Det handlar om patientsäkerheten och om att man inte är utbytbar hur som helst som personal. Erfarenhet och kompetens är viktigt.

Skrivit brev

I ett brev till sjukhusledningen kräver läkarna att sjukhusledningen lyssnar på sjuksköterskorna och ser till att de får vad de behöver.

– De flesta vill egentligen stanna kvar men de orkar inte. De vill ha en rimlig arbetsbelastning och kunna jobba patientsäkert. Det är inte ovanligt att folk gråter hos oss för att de inte hinner med att göra ett bra jobb, säger Elin Karlsson.

Svårt få ihop schemat

Ulrika Blomkvist är sjuksköterska och vårdenhetschef på Vårdplatsenheten med ansvar för bemanningen på avdelning 81, och kämpar för att få ihop schemat.

–  Det är frustrerande, det finns inte många att välja på när sjuksköterskorna är så få. Det är en balansgång att beordra extrapass, men vården måste ju vara patientsäker. Sjukvårdens arbetssätt behöver lyftas till nationell nivå. Det finns sjuksköterskor men de jobbar inte på avdelningarna, det vill de inte om de samtidigt ska kunna ha ett normalt liv.