Om mindre än en månad stänger BB Sophia sin verksamhet och drygt 3 200 förlossningar ska fördelas på de resterande sex förlossningsklinikerna i Stockholms läns landsting. Men fortfarande är bemanningsfrågan är långt ifrån löst.

Hur går planeringen?

Nu vill Vårdförbundet i Stockholm ha svar på hur arbetsgivarna tänker hantera situationen och bjuder in arbetsgivare och förtroendevalda till möte. Jane Stegring, vice ordförande i Vårdförbundet avdelning Stockholm, är noga med att poängtera att det inte handlar om ett rekryteringsmöte.

– Vi vill veta vad arbetsgivarna har för plan B när läget är som det är. Hur mycket övertid ska barnmorskorna arbeta? Blir det indragna semestrar? Utebliven nattvila? Vilken introduktion kommer nyutbildade banmorskor att få?

Vill ha lösningar

Hon menar att landstinget har förlitat sig på att majoriteten av de omkring 80 barnmorskor som i dag arbetar på BB Sophia går över till de övriga förlossningsklinikerna. Vid ett par tillfällen har landstinget haft rekryteringsmöten för barnmorskorna från BB Sophia. På det första mötet kom tre stycken, vid det andra mötet en barnmorska.

Jane Stegring känner sig djupt oroad över situationen för förlossningsvården och hoppas på ett bra möte i kväll med idéer om lösningar.