Kan man säga nej till cancer betyder det att man också kan säga ja, har varit ett av kritikernas argument.

”Det har naturligtvis aldrig varit vår intention att skuldbelägga någon eller insinuera att de som insjuknat i cancer kunde ”valt bort” sin sjukdom. Det kan man inte”, skriver Cancerfonden på sin hemsida.

Cancerfonden ber också uttryckligen alla som tagit illa vid sig av budskapet om ursäkt.

Kampanjens syfte var att visa att en tredjedel av all cancer kan förebyggas genom val av livsstil, enligt Cancerfonden, men alla upprörda reaktionerna fick fonden att backa.