Hittills har 61 biomedicinska analytiker, 32 röntgensjuksköterskor och 509 sjuksköterskor svarat på Vårdfokus webbenkät.

Enkäten pågår ända fram till sommaren och vi kommer att löpande redovisa de uppgifter vi får in både på webben och i tidningen. Ju fler som svarar desto mer detaljerade uppgifter kan vi ge för hela landet och hur löneläget är för olika sektorer: landsting/region, kommun och privat verksamhet.

Du som har tagit examen 2016, eller är på väg att göra det, och har klart med ett jobb, klicka dig in på Vårdfokus första-lönen-enkät och svara på några korta frågor.

När det gäller sjuksköterskor har vi än så länge fått flest svar från Västra Götaland och Stockholm. Så här är svaren från sjuksköterskor fördelade per län:

Västra Götaland 126
Stockholm 110
Skåne 39
Örebro 30
Halland 21
Östergötland 19
Västernorrland 19
Västerbotten 18
Södermanland 18
Jönköping 17
Västmanland 15
Kalmar 14
Uppsala 14
Norrbotten 13
Gävleborg 12
Jämtland 8
Värmland 6
Kronoberg 4
Gotland 3
Dalarna 2
Blekinge 1