Personen insjuknade efter en resa i Västafrika där lassafeber förekommer.

– Patienten är på bättringsvägen men eftersom det rör sig om en form av blödarfeber kommer personen att flyttas till högisoleringsenheten i Linköping enligt de nationella riktlinjer som finns, säger Anne Haglund Olmarker, chefsläkare på Sahlgrenska universitetssjukhuset i ett pressmeddelande.

Lassafeber smittar mycket sällan mellan människor men kan smitta via direktkontakt med blod eller andra kroppsvätskor. Sjukdomen är mycket ovanlig i Europa och det är första gången ett fall diagnostiserats i Sverige.

Sjukhuset har vidtagit åtgärder för att säkerställa att ingen i personalen har smittats.

– Det är en mycket liten risk för personalen som vårdat patienten men vi utför alltid kontroller enligt de rutiner som finns. När vi konstaterar den här typen av ovanliga sjukdomar så sker det också alltid en samverkan med nationella experter och myndigheter, säger Anne Haglund Olmarker.

De flesta som smittas av lassavirus får inga symtom och är inte smittsamma. De som insjuknar kan få feber, huvudvärk, diarré, buksmärtor. Enstaka personer kan drabbas av slemhinneblödningar och hjärninflammation som del av en allvarligare sjukdomsbild.