Det visar en registerstudie som Socialstyrelsen gjort på 10 000 personer i samkönade äktenskap. Deras psykiska hälsa har jämförts med cirka 1,3 miljoner personer i olikkönade äktenskap.

– Vi ser en betydligt högre förekomst av psykisk ohälsa och användning av psykofarmaka bland hbtq-personer, vilket kan tolkas som ett tecken på stressrelaterad ohälsa i gruppen, så kallad minoritetsstress, säger Johanna Jupiter, ansvarig för hbtq-frågor på Socialstyrelsen.

Riskbruk vanligt bland kvinnor

Socialstyreslens analys visar att riskbruk och beroende – framför allt av alkohol – är särskilt vanligt bland kvinnor i samkönade äktenskap. Bland unga kvinnor i 30-årsåldern var förekomsten upp till sex gånger högre än bland övriga gifta kvinnor i samma ålder.

– Resultatet ligger i linje med tidigare studier där alkohol visat sig vara ett sätt bland homo- och bisexuella kvinnor att hantera den stress de utsätts för, det vill säga en slags självmedicinering, säger Johanna Jupiter.

Psykisk sjukdom vanligare bland män

Bland männen i samkönade äktenskap sågs en ökad förekomst av allvarliga psykiska sjukdomar, exempelvis schizofreni och liknande tillstånd.

– Det behöver inte betyda att gruppen generellt har en ökad risk för schizofreni, utan snarare att gruppen har en ökad risk för stress som kan påverka och utlösa sjukdomen, säger Socialstyrelsens utredare Peter Salmi.

Ökad risk för självmord

Även självmord är vanligare i samkönade äktenskap, särskilt bland männen. Detta tillsammans med den ökade förekomsten av hiv och aids gör att hbtq-personer löper en ökad risk att dö i förtid jämfört med heterosexuella.