Orsaken är att det inte finns tillräckligt med personal för att hålla alla vårdplatser öppna. Tio vårdplatser stängs därför.

– Det är en tillfällig neddragning eftersom vi saknar framför allt sjuksköterskor att bemanna avdelningens 26 vårdplatser, säger kirurgklinikens verksamhetschef Maria Wiksten Ericsson till tidningen Bohusläningen.

Sjukhusledningen har, liksom så många andra sjukhus i Sverige, länge brottats med problemet att få tag på tillräckligt med sjuksköterskor och att behålla de som redan är anställda. Inte ens bemanningsföretagen har lyckats hitta tillräckligt med sjuksköterskor till alla de vakanta arbetspassen i Trollhättan.