Stress och medievanor är orsaken till att så många unga sover för lite och har sömnproblem. Det framkommer i den sömnstudie som Malin Jacobsson, distriktssköterska och skolsköterska, har gjort som examensarbete vid högskolan i Borås.

Tillsammans med Anna Hederström och handledaren Karin Högberg har hon genomfört en enkät med 937 niondeklassare från 13 högstadieskolor i Borås.

  • 55 procent av ungdomarna sover mindre än vad som är nyttigt för kroppen.
  • 21 procent sover sex timmar eller mindre per natt.
  • Var tionde elev har sömnproblem.

Stress i skolan

Den största orsaken till sömnbrist är skolstress. 76 procent av tjejerna och 40 procent av killarna berättade att de upplever stress varje dag eller flera dagar i veckan.

– Det var ett resultat som berörde mig och inom det området finns det mycket att jobba med, både för skolan och hela samhället. I dagens samhälle ska tjejer prestera hela tiden, hänga med i det senaste modet, vara snygga, ha bra betyg, men samtidigt inte vara för högpresterande, säger Malin Jacobsson i ett pressmeddelande från Borås högskola.

Sociala medier

En annan viktig orsak till sömnbrist är medieanvändning i samband med att man går och lägger sig.

– De sociala medierna gör att man måste ta ställning till allt som dyker upp i flödet, vilket gäller både barn, ungdomar och vuxna. Samtidigt blir det deras tid att umgås med kompisar och det kan vara svårt att vara den som först avslutar, säger Malin Jacobsson.