Vitalis har gått från att vara it-nördarnas mötesplats till att samla många olika kategorier med intresse av it i vården. Runt 3 000 deltagare möts 5-7 april på Göteborgsmässan kring utvecklingen av e-hälsa inom vård och omsorg.

Nationell läkemedelslista

David Liljequist, ombudsman på Vårdförbundet med ansvar för e-hälsofrågor, kommer på tisdagseftermiddagen att delta i en paneldiskussion om en nationell läkemedelslista. Den är av central betydelse för hälso- och sjukvården, framhåller han.

– Det är ett ju ett av de stora patientsäkerhetsproblemen att vi inte får fram relevanta uppgifter om patienternas läkemedel. Det ger osäkerhet för ordinatörerna men också för våra medlemmar som ska iordningställa och administrera läkemedlen. Då använder man det som finns, Pascal, journalsystemet, men man kan aldrig vara hundra procent säker på att det blir rätt.

Känsliga frågor

Utvecklingen av en gemensam läkemedelslista för alla landsting och kommuner gick i stå av lagtekniska skäl. Trots att flera utredningar pekat på vikten av att harmonisera lagarna har inget hänt.

– Det är känsligt med integritetsfrågor men vi måste sy ihop en lösning, det skulle underlätta betydligt, säger David Liljequist.

Och sedan återstår ändå det tekniska utvecklingsarbetet och – inte minst – att få landsting och kommuner att faktiskt ansluta sig till systemet.

Ökad kompetens

Senare under eftermiddagen modererar David Liljequist en slutdiskussion i en workshop om ökad kompetens om e-hälsa hos professionerna inom omsorg, hälsa och sjukvård och på utbildningarna.

Att behovet är stort kom fram under förra årets workshop på ämnet, både ute i arbetslivet och på högskolorna.

– Kompetensen är bristfällig. Vi måste ha grundläggande utbildning och kompetens för att kunna ställa krav på it-utvecklingen. Har man inte det får man inget inflytande.

Ny vision om e-hälsa

Ett helt block under onsdagen handlar om nationell e-hälsa. Där redogör bland annat Sveriges kommuner och landsting och regeringen för den vision om e-hälsa som de nyligen kom överens om, se länk till artikel.

Vårdförbundets vice ordförande Ann Johansson deltar som föreläsare i ett seminarium om invånartjänster, som patientjournal på nätet, under onsdagen.

På onsdagen delas Vitalisstipendiet ut till vårdpersonal som utvecklat smarta digitala lösningar, bland de nominerade finns Vårdförloppet - ett program som ger översikt för sjuksköterskor inom cancervården och som Vårdfokus skrivit om tidigare.