I en artikel i Vårdfokus nyligen beskrev kontaktsjuksköterskan Linn Palmqvist hur mycket det nya systemet underlättat för henne och hennes kolleger på tarmkirurgen på Länssjukhuset Ryhov.

– Vi har överblick från start till operation, vi gör inget dubbelarbete och får mer tid över till patienterna, sa hon.

Lina Westman och Niklas Zar, tarmkirurger i Region Jönköping, är personerna bakom ”Vårdförloppet”, ett it-stöd de utvecklade i samband med införandet av standardiserade vårdförlopp i cancervården.

Stipendiet är på 50 000 kronor och delas ut till personal inom vård och omsorg som med hjälp av digitalisering och nytänkande utvecklat användarvänliga innovationer.