Tidningen Sydsvenskan har gått igenom en granskning av primärvården i Skåne som utförts av en utomstående revisionsfirma. Det är ingen munter läsning.

Bland annat konstateras att:

  • Den politiska styrningen av primärvården inte fungerar.
  • Ersättningssystemet som styr hur mycket pengar som går till varje vårdcentral är ”mycket komplicerat och svårt att överblicka.
  • Vårdcentralerna har små möjligheter att påverka hur mycket pengar de får och det finns inga morötter som lockar dem att förbättra sin ekonomi.
  • Ingen vet om vårdcentralerna får rätt mängd pengar eftersom kontrollen är usel. Inte ens vårdcentralerna själva har koll på om de får rätt ersättning.

Hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Skåne har begärt in en detaljerad analys av underskotten för att begripa vad vårdcentralernas ekonomiska kris beror på.