I våras invigdes två nya förlossningssalar för att kunna ta emot fler födande kvinnor, men antalet barnmorskor har inte utökats. Det innebär att sjukhuset får hänvisa kvinnor till andra sjukhus, skriver Jönköpings-Posten i dag.

En av de anställda, barnmorskan Martina Fredriksson säger till tidningen att de under fyra år sökt medel för personalförstärkning med inte fått något gehör för det.

­– Vi menar allvar med att vi måste bli fler för att garantera patientsäkerheten nu och i framtiden. Arbetsbördan är stor och personalen kan inte springa fortare än de gör i dag, säger hon till Jönköpings- Posten.

Går för långsamt

Enligt regionrådet i Jönköpings län Mia Frisk (KD) kommer bemanningen att stärkas med hjälp av regeringens riktade satsning på förlossningsvården. Sveriges kommuner och landsting, SKL, har beslutat att stärka förlossningsvården med 400 miljoner per år. Av dessa går drygt 13 miljoner till Region Jönköpings län.

Men oppositionsrådet Marcus Eskdahl (S) menar att det går för långsamt eftersom inga beslut har fattats om hur medlen ska användas.

– Vi gör investeringar för att bygga ut men det fattas resurser för personalförstärkning, säger han till tidningen.

Enligt Martina Fredriksson ligger inte ens någon tjänst utlyst och hon tycker att det är dags att gå till botten med detta nu.