Det visar en ny studie som publiceras i den medicinska tidskriften British Medical Journal.

Forskare från USA och Australien har analyserat resultaten av totalt 174 studier om sambandet mellan fysisk aktivitet och utvecklandet av fem kroniska sjukdomar: bröst- och koloncancer, typ 2-diabetes, hjärtinfarkt och stroke. Studierna publicerades mellan åren 1980 och 2016.

Hälsovinsterna var som störst hos dem som kom upp i 3 000-4 000 MET, metabola ekvivalenter, i veckan. MET är den mängd energi som kroppen använder i vila. Olika fysiska aktiviteter har olika MET. Desto mer intensiv en aktivitet eller övning är desto högre MET.

En person kan komma upp i 3 000 MET-minuter i veckan genom att dagligen utföra olika typer av tämligen enkla aktiviteter, som att exempelvis gå upp för trappor i 10 minuter, dammsuga 15 minuter, arbeta i trädgården eller löpa i 20 minuter, gå eller cykla 25 minuter.

– Sedan 1990 har befolkningen vi fått allt fler äldre samtidigt som antalet människor som dör i hjärt-kärlkomplikationer och diabetes ökat. Därför är det viktigt att vidta åtgärder som främjar fysisk aktivitet hos befolkningen, skriver forskarna.