Metoden innebär att man med hjälp av enzymer renar avloppsvattnet. Enzymerna finns i ett toalettblock som fästs på kanten av toalettens insida, precis som ett vanligt doftblock. Vid varje spolning frigörs enzymer.

– Kroppen tar inte upp alla läkemedel som vi stoppar i oss. Rester utsöndras, framförallt i urinen men även vissa substanser i avföringen, säger Sofia Schultz, miljöstrateg vid Akademiska sjukhuset och landstingets ledningskontor.

Inom ramen för en forskningsstudie ska metoden från och med nästa vecka testas på tio toaletter på sjukhuset. Toaletterna är kopplade till samma avloppsstam och ett delflöde på stammen samlas upp i en behållare i botten av stammen. Från det uppsamlade vattnet tas sedan ett samlingsprov varje dygn.

Projektet fokuserar på fem substanser som alla används mycket på sjukhuset och/eller har en hög risk för miljöpåverkan: tre antibiotika, en smärtstillande substans och en blodtryckssänkande.

– Den största vinsten är att det är en metod som inte kräver något extra av personalen, varken driftspersonal eller personalen på vårdavdelningarna, säger Sofia Schultz.