Patienten vårdades på Karolinska universitetssjukhusets reumatologklinik i Stockholm för SLE. Under vårdtiden ordinerades behandling med åtta tabletter Methotrexate á 2,5 milligram som skulle tas en dag i veckan.

Läkemedlet fördes in i läkemedelslistan, men av misstag ordinerades dosen som åtta tabletter per dag i stället för åtta tabletter en gång i veckan.

När patienten senare överfördes till Stockholms sjukhem var det ingen som reagerade på den felaktiga ordinationen i läkemedelslistan. Trots att det i såväl epikrisen som i sjukhemmets inskrivningsanteckning stod att patienterna skulle ta tabletterna en gång i veckan fick patienten dem varje dag.

Patienten fick problem med slemhinnorna i munnen, allvarlig hämning av benmärgen och leverpåverkan. När patienten kom tillbaka till reumatologkliniken försämrades hen snabbt med andningspåverkan och misstänkt lungödem och lunginflammation.

Efter behandling tillfrisknade patienten och kunde skrivas ut till hemmet.

Karolinska universitetssjukhuset har anmält händelsen som ett lex Mariaärende till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo.