– Resultaten talar för att livsstilsförändringar som minskar graden av fetma inte har någon effekt på risken för död och hjärtinfarkt, vilket går kraftigt emot det paradigm som finns vad gäller riskerna med fetma, säger Peter Nordström, forskare vid institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering vid Umeå universitet i ett pressmeddelande.

Han ingår i ett forskarteam vid Umeå universitet som jämfört 4 046 enäggstvillingar. Samtliga tvillingar i studien skilde sig åt vad gäller graden av kroppsfett mätt i bmi, body mass index.

I genomsnitt följdes tvillingparen i drygt tolv år. Resultaten visade tydligt att tvillingar med högre bmi inte hade en större risk för död och hjärtinfarkt jämfört med sina smalare tvillingsyskon. Däremot hade tvillingar med högre BMI en större risk att utveckla typ 2-diabetes.

Till och med hos tvillingpar där bmi skiljde sig med ett värde på 7 eller högre, och där de större tvillingarna hade ett bmi på 30 eller högre, märktes ingen större risk för död eller hjärtinfarkt associerad med ett högre bmi.

En enskild studie räcker i regel inte för att visa att någon verkligen är sant. För att få fram evidens krävs upprepade studier som jämförs med varandra.

För bara någon månad sedan presenterade exempelvis en forskargrupp vid Sahlgrenska akademin i Göteborg en studie på som visar att redan vid lätt övervikt tredubblas risken för unga män att drabbas av hjärtsvikt tidigt i livet. För dem som vid 18 års ålder är feta är risken sex gånger högre. I den studien ingick 1,6 miljoner 18-åriga män.