Tillskott av kalcium rekommenderas ofta till äldre kvinnor för att minska risken för benskörhet. Men för patienter med cerebrovaskulära sjukdomar bör fördelar och nackdelar noga övervägas, anser Silke Kern, överläkare vid minnesmottagningen på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg.

I senaste numret av den vetenskapliga tidskriften Neurology presenterar hon nämligen resultaten av en observationsstudie där 700 äldre kvinnor utan demens följdes i fem år. En rad tester, bland annat minnestester och tester av tankeförmågan, gjordes i början och i slutet av undersökningsperioden. Nära 450 av deltagarna fick också hjärnan undersökt med datortomografi.

Silke Kern Privat
Silke Kern är medicine doktor och överläkare vid minnesmottagningen på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg

Studien visar att de kvinnor som behandlades med kalciumtillskott hade dubbelt så hög risk att drabbas av demens, jämfört med dem som inte tog tillskott av kalcium. Men den förhöjda risken visade sig endast gälla för kvinnor med cerebrovaskulär sjukdom.

Kvinnor som hade haft en stroke och som tog kalciumtillskott hade nästan sju gånger så hög risk att utveckla demens, jämfört med de kvinnor som hade haft en stroke men som inte åt kalcium. För kvinnor med förändringar i hjärnans vitsubstans var risken för att utveckla demens tre gånger högre.

Silke Kern betonar dock att resultaten bygger på en relativt liten observationsstudie. Det går alltså inte att dra generella slutsatser för hela befolkningen eller slå fast att kalciumtillskott verkligen orsakar demens bara utifrån denna undersökning. Det behövs fler och större studier som kan bekräfta resultaten.