– Rent känslomässigt har vi vetat att det är billigare med mobil röntgen, men det här är första gången som vi med siffror kan visa att det faktiskt stämmer, säger röntgensjuksköterskan Karin Eklund som varit med och gjort en stor studie där kostnaderna mellan mobil och stationär röntgen på sjukhus jämförts.

Karin Eklund är numera pensionerad men var den som från början ledde projektet med mobil röntgen, som startade vid Skånes universitetssjukhus i Lund för åtta år sedan. För detta fick hon 2011 ta emot det stora Vårdförbundspriset på 250 000 kronor av Salus Ansvar och Vårdförbundet.

10 000 fallolyckor per år

Majoriteten av de människor som bor i särskilt boende är över 80 år. Varje år skadar sig cirka 10 000 människor på grund av att de ramlat. Många får frakturer.

Å andra sidan får mer än hälften inga skador alls, vilket Karin Eklund och hennes kolleger visat i en tidigare studie. Tack vare mobil röntgen slapp dessa patienter åka fram och tillbaka mellan boendet och sjukhuset helt i onödan. Majoriteten av patienterna kunde i stället vårdas på sitt särskilda boende.

I den nu aktuella studien, som publiceras i Journal of Evaluation in Clinical Practice, har Karin Eklund tillsammans med bland andra en hälsoekonom jämfört kostnaderna mellan mobil och stationär röntgen.

På särskilda boenden i Skåne undersöktes under ett års tid 312 patienter med mobil röntgen i tio kommuner. Under samma period röntgades 71 patienter från sex andra boenden som inte har tillgång till mobil röntgen på sjukhusen i Helsingborg eller Ängelholm.

Dubbelt så dyrt

Efter att ha räknat ut de samhälleliga kostnaderna för att personal och anhöriga ofta följer med patienter till sjukhus, transporter och kostnaderna för att ligga på akuten visade det sig att det var mer än dubbelt så dyrt att ta röntgenbilderna på sjukhus jämfört med mobil röntgen.

Den genomsnittliga kostnaden för röntgen på sjukhus var drygt 3 200 kronor, kostnaden för mobil röntgen landade på drygt 1 300 kronor.

Tittar man enbart på landstingets kostnader minskar skillnaderna, men det blir ändå billigare med mobil röntgen.

– Det är det som gör det komplicerat, eftersom kostnaderna slår olika beroende på om man tittar på de kommunala, landstingskommunala eller samhällsmässiga kostnaderna. För sjukhuset blir det inte så mycket billigare , det blir det däremot för oss skattebetalare, säger Karin Eklund.

"Patientnyttan viktigast"

Personligen tycker hon inte att kostnaderna är det viktigaste att ta hänsyn till, utan patientnyttan. En pilotstudie som gjordes i Italien för några år sedan visade att bland sköra äldre patienter som röntgades på sjukhus drabbades 17 procent av delirium. Bland dem som röntgades med mobil röntgen blev inte någon av patienterna förvirrad..

Lund var först i Sverige med mobil röntgen. I Stockholms län och i Västra Götaland har beslut tagits om att införa det, men än har det inte förverkligats.

– Det är jättekonstigt. Jag förstår faktiskt inte varför. Efter att Oslo började med mobil röntgen har det spridit sig till flera andra orter i Norge. Men här hemma är det fortfarande bara Skånes universitetssjukhus i Lund som erbjuder mobil röntgen, säger Karin Eklund.