I dag behandlas olika typer av fobier ofta med så kallad exponeringsterapi. Genom att gradvis utsätta patienten för det som framkallar reaktionerna kan ett nytt säkerhetsminne skapas och överskugga det gamla rädslominnet. Men det hjälper inte alla och rädslan kan återvända även efter en lyckad behandling.

Stör minnet

Nu har minnesforskare vid Uppsala universitet och Karolinska universitetet hittat en mekanism som kan göra effekten av exponeringen mer varaktig. I en studie har de undersökt aktiviteten i amygdala, den del av hjärnan som är kopplad till kraftig rädsla, hos 45 personer med spindelfobi.

De lät individerna aktivera rädslominnet med en mini-exponering bestående av ett fåtal bilder på spindlar tio minuter innan en längre exponering, vilket kan störa återskapandet av rädslominnet. Dagen efter exponeringen kunde forskarna se att aktiviteten i amygdala kraftigt minskade hos den grupp som gjort den så kallade mini-exponeringen. Dessutom minskade undvikandet av spindlar.

Bota fler

Eftersom rädslominnet gjordes instabilt innan den längre exponeringen återvänder rädslan inte lika lätt sedan det sparats om i en försvagad form.

­–Med en enkel modifiering av befintliga behandlingar kan man kanske få bättre effekter.Det skulle kunna innebära att fler blir botade från sin ångest och färre återfaller, säger forskaren Johannes Björkstrand vid Uppsala universitet i ett pressmeddelande.

Studien har publicerats i den vetenskapliga tidskriften Current Biology