Det meddelade socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S) i dag på en presskonferens där hon välkomnade parternas gemensamma insatser för sänkta sjuktal.

Regeringens förslag innebar att arbetsgivarna skulle få betala 25 procent av kostnaderna för anställda som varit sjukskrivna i mer än 90 dagar i utbyte mot sänkt arbetsgivaravgift. Men förslaget har kritiserats hårt. Bland annat har många pekat på risken för att det skulle göra det svårare för människor med olika typer av kroniska sjukdomar att bli anställda.

Möjlig lösning

Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll har hållit öppet för att dra tillbaka förslaget om arbetsmarknadens parter kunde enas om åtgärder för mer hälsosamma arbetsplatser och sänkta sjuktal.

Som Vårdfokus berättade nyligen så har Vårdförbundet tillsammans med andra fackliga organisationer och SKL tagit fram ett åtgärdspaket som omfattar 25 konkreta åtgärder inom nio olika områden. Andra arbetsgivar- och fackliga organisationer har tagit fram liknande åtgärder inom sina områden. Efter att samtliga parter lämnat in avsiktsförklaringar till Socialdepartementet lägger nu regeringen förslaget om hälsoväxling åt sidan till förmån för parternas lösningar.

Fungerande svensk modell

– Parterna har presenterat genomarbetade avsiktsförklaringar med tydliga åtgärder för friskare arbetsplatser. Det här är den svenska modellen när den fungerar som bäst, sade socialförsäkringsminister Annika Strandhäll.