Ökningen har märkts under ett par månader och nu ligger sjukvårdsfrågor på den högsta nivå som någon sakfråga har haft i de mätningar av välfärdsopinionen som analysföretaget Demoskop regelbundet gör för tidningen Dagens Samhälle.

En av de frågor som lyfts fram är situationen för sjuksköterskor och läkare. Många uppfattar att arbetsbelastningen är mycket hög och att förutsättningarna för att kunna göra ett bra arbete har försämrats.

Bristen på sjuksköterskor är också något som oroar allmänheten. Intervjupersonerna anser att svag löneutveckling och stress har gjort sjuksköterskeyrket mindre attraktivt.

Undersökning gjordes av Demoskop på uppdrag av Dagens Samhälle i mitten av augusti och cirka 1100 personer har intervjuats. Den fråga som ställdes var: Finns det något problem med välfärden som du tycker är särskilt viktigt just nu?