En sjuksköterska i södra Sverige har fått en skriftlig varning på grund av olovlig frånvaro. Sjuksköterskan sjukanmälde sig och arbetade sedan hos en annan arbetsgivare.

Det här är ett brott mot anställningsavtalet och vid en upprepning kan det leda till att "den fortsatta anställningen ifrågasätts", skriver arbetsgivaren i varningen till sjuksköterskan.