Forskarna vid Karolinska Institutet har undersökt hur p-piller påverkar olika delar av sexualiteten och kommit fram till att vissa funktioner, som åtrå, upphetsning och sexuell tillfredställelse kan påverkas negativt av p-piller. Skillnaderna mot en kontrollgrupp var dock små och den generella sexuella förmågan och möjligheten att få orgasm var oförändrad mellan grupperna.

Resultatet från studien och en intervju med en av forskarna, Angelica Lindén Hirschberg i Sveriges Radio, har under dagen spritt sig i såväl riksmedia som lokalpress.

Vanlig fråga

En som inte är förvånad över vare sig antalet rubriker eller studiens resultat är barnmorskan Åsa Mörner. Intresset kring p-pillers påverkan på kroppen stort sedan tidigare och något som är väl känt för barnmorskor som dagligen träffar kvinnor i preventivmedelsrådgivning.

– Vi har generellt sett en väldigt påläst patientgrupp och det är inte ovanligt att kvinnor i dag inleder samtalet med att säga att hon inte vill ha några hormonella preparat. De har läst på om biverkningar och efterlyser alternativ till hormoner, berättar barnmorskan Åsa Mörner.

Att kvinnorna är pålästa ser Åsa Mörner inte som något hinder i samtalet utan det handlar bara om att bemöta det menar hon.

– Vi informerar alltid kvinnorna om en möjlig påverkan på den sexuella lusten, men att precis som med alla läkemedel påverkas vi olika.

Inkludera männen

För Åsa Mörner är problemet snarare det ständiga fokuset på kvinnan när det handlar om prevention.

– Fertiliteten ligger inte bara hos kvinnan, utan det är lika mycket mannens ansvar. Det är tyvärr alldeles för tyst om manliga preventivmedel och väldigt lite forskning på det området.