Antalet dödsfall på grund av narkotika har ökat kraftigt i Sverige under många år och dödsfall kopplade till missbruk är högre i Sverige än i de flesta andra EU-länderna, visar siffror från det Europeiska centrumet för narkotika och narkotikamissbruk.

Nytt uppdrag

Tillsammans med Folkhälsomyndigheten får nu Socialstyrelsen i uppdrag av regeringen att ta fram en plan med åtgärder som ska förverkligas mellan 2017 och 2020.

Fokus är både legalt och illegalt användande av narkotiska preparat.

– Den höga narkotikadödligheten är mycket allvarlig. För att vända utvecklingen krävs ett omfattande arbete på flera olika nivåer. Uppdraget till Socialstyrelsen är ett viktigt steg i det arbetet, säger folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström i ett pressmeddelande.

Många aktörer

Bland annat ingår det i uppdraget att tydliggöra hur olika aktörer jobbar med att försöka minska den narkotikarelaterade dödligheten.

Sveriges Kommuner och Landsting, Kriminalvården, Polismyndigheten, Läkemedelsverket, andra berörda myndigheter och det civila samhället kommer också att rådfrågas och engageras i arbetet med åtgärdsplanen.

Framför allt är det överdoser som dödar missbrukare. Även infektioner, olyckor, våld och självmord är vanliga narkotikarelaterade dödsorsaker.