Att använda en inhalator korrekt är inte alltid det lättaste. Det har spanska och danska forskare kunnat se när de sammanställt data från 144 observationsstudier som undersökt användningstekniken av inhalatorer, skriver Läkemedelsvärlden i dag.

Översikten visar att 31 procent av de drygt 54 000 försökspersonerna hade en bristande teknik. 41 procent en acceptabel teknik och 31 procent använde rätt teknik.

Majoriteten av patienterna var vuxna med astma eller kronisk obstruktiv lungsjukdom eller båda delarna samt ospecificerad lungsjukdom som behandlades antingen med sprayinhalator eller torrpulverinhalator.

Fel hastighet eller djup på inandningen, ofullständig utandning innan inhalering samt bristande koordination av alla stegen är några av de vanligaste felen.

Studien har publicerat i tidskriften Chest journal.