Undersökningen har kartlagt missbruk av receptbelagda läkemedel. Drygt 22 000 personer i åldrarna 12-49 år i Storbritannien, Spanien, Tyskland, Danmark och Sverige har deltagit.

Studien,som är den hittills största i sitt slag i Europa, visar att mellan elva procent och tolv procent av svenskarna någon gång missbrukat lugnande eller starka smärtstillande mediciner. Sex procent har missbrukat adhd-mediciner.

Olika former

Det kan handla om att använda receptbelagda mediciner som inte förskrivits till sig själv eller i högre doser än rekommenderat. Missbruk av läkemedel inkluderar även intag av preparatet på ett icke godkänt sätt eller för påhittade symtom.

Tillsammans med Storbritannien och Spanien rapporterar därmed Sverige de högsta siffrorna. Lägst ligger Tyskland där drygt sex procent av de tillfrågade hade ett missbruk av lugnande läkemedel och cirka tio procent av smärtstillande preparat. Samtidigt ligger de undersökta europeiska länderna lågt i jämförelse med USA där drygt 20 procent av befolkningen beräknas ha ett läkemedelsmissbruk.

Majoriteten av användarna, mellan 60 och 70 procent, fick tag på läkemedlen genom familj och vänner. Omkring tre till sju procent köpte de narkotikaklassade läkemedel via internet.

Studien har publicerats i den vetenskapliga tidskriften BMC Psychiatry.