Smoothies, varm choklad eller näringsdryck, en äggsmörgås eller en med leverpastej. De 16 patienterna på äldreboendet Solgården i Svedala väljer vad de vill ha på kvällen eller natten. Med omlagt schema och personcentrerad omsorg har tiden för nattfasta kunnat minskas till väl under 11 timmar.

– När vi såg det goda resultatet undrade vi om det stämde eller om vi hade påverkat det på något sätt – det var alldeles för bra, säger Elisabeth Persson, sjuksköterska och projektledare för det ettåriga projektet.

Nedstämdhet, ångest, oro, irritation, dålig sömn och mardrömmar har nämligen minskat avsevärt sedan nattfastan förkortades, visar de mätningar och utvärderingar som gjorts (se faktaruta).

Ville bara lägga sig

När Elisabeth Persson började som sjuksköterska på Solgården reagerade hon över att de boende hade nattfasta på över 11 timmar. ”De vill gå och lägga sig så fort som möjligt på kvällen, de kämpar nästan om att bli först”, sa personalen när hon undrade varför.

Elisabeth Persson, ssk på äldreboendet Solgården i Svedala
Elisabeth Persson, sjuksköterska på Solgården.

Men enligt Socialstyrelsen bör nattfasta inte vara längre än 10-11 timmar för äldre personer, så Elisabeth Persson efterlyste förändring. Hon och enhetschefen för undersköterskorna, Anna-Stina Nished, skrev ihop en projektplan, fick ett förbättringsstipendium från Vårdförbundet och drog i gång hösten 2015.

Målet var att minska nattfastan till under 11 timmar. Mer näring oftare, minskar risken för trycksår och fall på natt och tidig morgon, enligt studier.

Räcker inte med nattmål

Projektteamet, som då utökats med en arbetsterapeut, satte som delmål att minska trycksår och fall, uppnå förbättrad nattsömn och öka de boendes välbefinnande.

– Men då var vi tvungna att tänka på helheten. Det hade inte räckt att bara lägga in sängfösarvagnen, det hade inte fungerat långsiktigt, säger Elisabeth Persson.

Det nya arbetssättet kräver mycket av särskilt nattpersonalen och schemat lades om. Det har varit avgörande. Överlappet mellan kvälls- och nattpersonalen och mellan dag- och kvällspersonalen är större. Kvällspersonalen gör i ordning smoothies, näringsdrycker och mackor som nattpersonalen senare serverar. 

Inget blöjprat  

Måltiderna på dagen har skjutits fram en halvtimme och blivit trevligare med karotter på bordet i ett mer avskärmat utrymme. Prat om blöjor och omvårdnadsdetaljer personalen emellan är bannlyst vid matbordet. Hemtrevnad går före effektivitet.

För att de boende ska orka hålla sig vakna längre på kvällen anstränger sig personalen att hitta på fler och roligare aktiviteter och att sprida ut dem över dagen. Förr hände det mesta mellan frukost och lunch.

– Vi försöker se mer till individuella önskemål. En gammal idrottsman tycker kanske inte bingo är så kul men då försöker vi hitta på något annat i stället. Varje pass är någon ansvarig för aktiviteter som inte alltid behöver vara så speciella, det kan vara högläsning ur tidningen för några stycken eller att ta med ett par till vårt spa.

Vaknar vid bowling

De boende är ungefär lika trötta som tidigare, enligt utvärderingen, men vakenhetsgraden när de aktiveras är större, enligt Elisabeth Persson.

– En man som sitter och sover mycket i sin rullstol tycker det är roligt när våra specialgjorda bowlingklot kommer fram. När vi håller på med det, eller kastar bollar i nät till exempel, är han klarvaken.

Nu gäller det att göra det ettåriga projektet till en rutin för verksamheten.

– Personalen har börjat få in det här i sitt eget tänk. Om någon somnar klockan 8 så tänker de mer på att den personen kommer att behöva något senare. Nu håller vi på och bygger en kiosk för patienterna tillsammans med dem, det var vad patienterna själva önskade, säger Elisabeth Persson, som inte längre behöver ordinera extra näringsdrycker för natten.