Labbet är Sveriges största i sitt slag för avancerad endoskopisk diagnostik och behandling, ERCP.  

Anette Mihocsa är en av röntgensjuksköterskorna som flyttade med in i det nya labbet när det öppnade.

– Det är helt fantastiskt jämfört med det gamla. Det är stora bilder och bildskärmar och man ser mycket bättre vad man gör.

ERCP innebär att ett endoskop med kamera förs in för att titta i kroppen men också exempelvis ta bort stora gallstenar i levern, rensa gallvägar hos cancersjuka som fått gulsot eller vid operationer av lever, gallgångar eller bukspottskörtel.

Ser gallgångar bättre

– Med bättre bildkvalitet på röntgenutrusningen kan vi göra mer avancerade undersökningar än i det gamla labbet. Vi kan ta fram tredimensionella digitala bilder av gångarna i till exempel levern hos patienter och sedan lägga på en roadmap för att hitta förändringar på ett visst ställe i organet, säger Anette Mihocsa.

Eftersom bildskärmarna är så stora kan man också ta upp flera bilder av olika slag samtidigt. Förr fick man springa ut till datorn i rummet bredvid om man behövde titta på arkivbilder, berättar hon. 

– Och så är det ju tre gånger så stort som de gamla lokalerna.

Ytterligare en fördel är att strålningsdoserna är lägre. 

Som pilotlabb

Men flytten som skedde för snart ett år sedan har inte varit friktionsfri. Det har tagit tid att vänja sig vid och lära sig all ny teknik. 

– Men nu vet vi vad vi vill åtgärda. Det här har varit lite av ett pilotlabb där vi testat in den nya miljön för Chopin som ska vara klart 2019, säger Anette Mihocsa.

Chopin står för ”Centrum i Huddinge för operation och intervention”, ett stort projekt som drivs vid sidan av Nya Karolinska sjukhuset och  omfattar bland annat röntgen.