På tio år har andelen barn födda före graviditetsvecka 37 som enbart ammas när de skrivs ut från neonatalvården blivit färre.

  • 2004 helammades drygt 59 procent av de för tidigt födda,
  • 2013 var siffran 45 procent.

Störst var minskningen bland de extremt för tidigt födda, det vill säga barn som föddes under graviditetsvecka 22-27. I den gruppen sågs en minskning från 55 procent som enbart ammades till 16 procent.

Resultatet bygger på data från Svenskt neonatalt kvalitetsregister och omfattar nära 30 000 för tidigt födda barn.

Oroande trend

Barnsjuksköterskan Jenny Ericson är doktorand vid Institutionen för kvinnor och barns hälsa vid Uppsala Universitet och CKF, Centrum för klinisk forskning i Dalarna. Hon är en av forskarna bakom studien som nyligen publicerats i tidskriften British Medical Journal. Syftet med studien var att undersöka trenden i amning hos för tidigt födda barn vid utskrivning från neonatalavdelning och faktorer som hör samman med trenden.

jenny ericson 2 beskure
Jenny Ericson, barnsjuksköterska och doktorand.

– Minskningen av enbart ammande för tidigt födda barn är oroande, då dessa känsliga barn har stora hälsofördelar av att bli ammade: näringsmässigt, immunologiskt och neurologiskt, säger Jenny Ericson.

Minskningen kvarstod trots justering för sådant som blivit vanligare under perioden och som påverkar amningen negativt, till exempel moderns psykiska ohälsa och tillväxthämmade barn. 

– Det går inte att säga vad minskningen beror på. Men jag tror att vi behöver titta på hur vården ser ut i dag. Fler familjerum på neonatalen och utökad hemsjukvård har inte utvärderats utifrån amningsaspekten. Man skulle även behöva titta på hur den pressade personalsituationen påverkar amningen liksom personalens attityder och kunskapsnivå, säger Jenny Ericson