Sex år i rad har sjukfrånvaron i Sverige ökat och kostnaderna för sjukpenningen har fördubblats sedan 2010. Även om avsikten med sjukskrivning är att personen ska tillfriskna och kunna komma tillbaka till arbetslivet visar studier att personer som varit sjukskrivna länge har svårare att få jobb, har sämre psykisk hälsa och ett sämre socialt liv.

Med det som bakgrund har Riksrevisionen granskat vilka effekter nekad sjukskrivning får för individens hälsa, sysselsättning och inkomster. I granskningen ingick 5 000 individer som var sjukskrivna mellan 2009 och 2012 där vissa beviljats fortsatt sjukskrivning och andra inte.

Granskningen visade flera positiva saker för dem som inte beviljades fortsatt sjukskrivning:

  • De ökade sin inkomst, vilket tyder på att de återgick i arbete.
  • Risken minskade för att de skulle lämna arbetslivet med sjuk- och aktivitetsersättning (förtidspension).
  • Inga negativa effekter på hälsan kunde ses. Konsumtionen av vård och läkemedel påverkades inte.

– Granskningen visar på riskerna med sjukskrivning. Att inte sjukskriva behöver inte påverka hälsan negativt, samtidigt som möjligheten för arbete ökar på både kort och lång sikt, säger Pathric Hägglund, projektledare på Riksrevisionen, i ett pressmeddelande.

Läs hela rapporten här.