I veckan invigdes Barnafrid - ett nationellt centrum för kunskap om våld och övergrepp mot barn i Linköping, Forskare, vårdpersonal, representanter från socialtjänst och polismyndigheten samt barn-, äldre och jämställdhetsministern Åsa Regnér hade samlats för att ta del av föreläsningar och paneldiskussioner i samband med invigningen.

Vill nå ut

Som Vårdfokus berättat om tidigare fick Socialstyrelsen förra året i uppdrag av regeringen att göra en utlysning bland de statliga lärosätena för att inrätta det nationella kunskapscentret. Att valet föll på just Linköpings universitet motiveras av en lång tradition av forskning inom barn- och ungdomspsykiatri samt samarbete med ”BUP Elefanten” och ”Linköpings barnahus” som är verksamheter till stöd för utsatta barn.

Målet med Barnafrid är att sprida kunskap som ska förbättra det våldsförebyggande arbetet och utveckla insatser för att skydda utsatta barn. Barnafrid ska arbeta både tvärvetenskapligt och mellan professionerna och se till att skapa nya vägar där forskning når ut till de yrkesgrupper som kommer i kontakt med barn.

– Vi ska finnas till för de utsatta barnen men också för de personer som arbetar i direkt kontakt med dem, säger psykologen Moa Mannheimer som tillträder som ny centrumchef i januari.