.

Att filma levande celler är viktigt för att till exempel studera hur celler svarar på olika sorters behandling med läkemedel eller toxin. Men det en kostsam historia. Mikroskop och annan utrustning som behövs är ofta väldigt dyra.

Med hjälp av delar som printats ut i 3D-skrivare, enkel standardelektronik och en smartphone har forskare vid Uppsala universitet uppdaterat gamla standardmikoskop. De 3D-printade delarna, bland annat en hållare för att fästa mobilen på mikroskopet och en inkubator för att kunna hålla cellerna levande vid 37 grader, har gjort det möjligt att kunna filma cellerna levande.

- Vad vi har gjort i det här projektet är inte precis ”rocket science”, men det visar på hur 3D-printing kommer att förändra sättet forskare arbetar på runt om i världen Tekniken vi presenterar kan lätt och billigt anpassas och modifieras enligt forskares specifika behov, säger Johan Kreuger, universitetslektor vid institutionen för medicinsk cellbiologi, Uppsala universitet.