Ett stort problem på många sjukhus är att färdigbehandlade patienter blir kvar för länge eftersom kommunerna inte har resurser att snabbt ta emot dem på korttidsboenden eller i hemsjukvården. Vårdfokus berättade nyligen att 70 utskrivningsklara äldre patienter – motsvarande nästan fyra avdelningar – vårdas på Sahlgrenska universitetssjukhuset för närvarande.

Kommunerna får betala

Nu försöker regeringen komma åt problemet genom nya lagförslag som bygger på förslag i Göran Stiernstedts betänkande Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård.

En del av problemet är att primärvården och den kommunala omsorgen ofta får information för sent om att en person ska skrivas ut från slutenvården. I de nya lagförslagen ingår därför bland annat att primärvård och kommuner ska få tidiga inskrivningsmeddelanden med planerade utskrivningsdatum.Det ska skickas senast 24 timmar efter att patienten har skrivits in i den slutna vården.

Betalningsansvaret för patienter som blir kvar i slutenvården kommer också att gå över till kommunerna tidigare. I dag gäller fem vardagar - i fortsättningen blir det tre dagar, där även helgdagar räknas in.

Gemensamma riktlinjer

Det kommer också att ställas krav på att kommuner och landsting tar fram gemensamma riktlinjer om hur de ska samverka.

– Genom att öppenvården i både kommuner och landsting får såväl möjlighet som krav på sig att börja planera tidigt kan patienter med stora vårdbehov slippa att ligga kvar på sjukhus i onödan och få en bättre vård och omsorg. Det är bra för den enskilde, men också för att fler patienter ska kunna få vård på våra sjukhus och väntetiderna kortas, säger sjukvårdsminister Gabriel Wikström i ett pressmeddelande.

Lagförslagen föreslås träda i kraft om ett år, 1 januari 2018.