Överbeläggningarna har ökat med 30 procent på ett år, enligt en kartläggning som tidningen Dagens Samhälle har gjort. Ökningen gäller nästan alla landsting, endast i Gävleborg och Dalarna har det minskat.

Som Vårdfokus berättat tidigare är platsbristen värst i Sörmland, men även Västernorrland och Västmanland har stora problem med överbeläggningar. Och i Jönköping, Uppsala, Blekinge och Kalmar har antalet överbeläggningar ökat mycket kraftigt det senaste året.

Överbeläggningar och utlokaliserade patienter är något som mäts varje månad och siffrorna sammanställs av Sveriges kommuner och landsting, SKL. Även utlokaliserade patienter har ökat jämfört med ett år bakåt i tiden. Med utlokaliserad patient menas en patient som är inskriven och vårdas på annan vårdenhet än den där personalen har specifik kompetens och medicinskt ansvar för patienten.

Statistik för varje sjukhus och varje landsting finns här.