Det väckte stor uppmärksamhet när professorn i geriatrik Yngve Gustafson nyligen gick ut och sade att morfinplåster kan ge allvarliga biverkningar och i värsta fall fungera som rena dödshjälpen.

Det är grundlösa anklagelser som skrämmer upp både patienter och anhöriga, skriver i dag fem företrädare för Stockholms sjukhem i en debattartikel i Dagens Medicin. Två av debattörerna är Peter Strang som är professor i palliativ medicin och sjuksköterskan Therese Lindberg som är verksamhetschef för vård- och omsorgsboendet.

Tvärtom är det stora problemet med smärta hos äldre underbehandling, menar de och skriver att forskningen visar att många äldre, framför allt kvinnor och personer med demens, har värk i onödan, värk som orsakar lidande i sig, minskar rörligheten och i svårare fall leder till förvirringstillstånd och aggressivt beteende.

Att användandet av buprenorfinplåster har ökat med över 100 procent på tio år är inte konstigt eftersom de kom ut på marknaden för ungefär tio år sedan, menar de och fortsätter: "Om smärtbehandling kallas för aktiv dödshjälp, och det påstås att vården avlivar personer med hjälp av buprenorfinplåster måste fakta läggas fram, om de finns. Vilka studier stöder dessa påståenden?"

Det finns däremot studier till stöd för att patienter som blir smärtfria lever längre, skriver de fem i debattartikeln. "De sista månaderna och åren i livet ska inte förstöras av onödigt lidande på grund av obehandlad smärta".

Läs hela debattartikeln i Dagens Medicin här.