När 13 kommuner i Jönköpings län tog över hemsjukvården från Region Jönköping för tre år sedan användes ett journalöverföringssystem som inte lyckades presentera all information i patienternas läkemedelslistor.

För mycket information

För patientsäkerhetens skull bestämde sig regionen för att i stället ge kommunernas sjuksköterskor och undersköterskor tillgång till läkemedelslistorna i regionens huvudjournalsystem som heter Cosmic. Det här skulle vara en tillfällig lösning, men gäller fortfarande.

Kommunsjuksköterskornas behörighet till Cosmic gör att de kan söka information om läkemedel gällande alla patienter inom Region Jönköping, inte bara patienterna i hemsjukvården, vilket är ett brott mot patientdatalagen, enligt ett beslut från Datainspektionen.

Integritetskränkande

Så som det fungerar nu, att vårdpersonal i kommunerna har direktåtkomst till Region Jönköpings huvudjournalsystem, är en särskilt integritetskänslig form av elektroniskt utlämnande av personuppgifter, skriver den granskande myndigheten som nu kräver att detta upphör.