– Enligt det lokala avtalet kan vi jobba 24 timmar på ett pass, plus max två timmar övertid. Men nu händer det att vi beordras till ännu fler timmar för att det saknas personal. Det finns inte längre någon bortre gräns för hur länge vi får jobba, vilket vi inte bara tycker är fel utan också är ett brott mot arbetstidslagen.

Det säger Rickard Uppenberg, förtroendevald och huvudskyddsombud för Vårdförbundet vid Falck Ambulans i Skåne. Han har nu lämnat in en så kallad 6:6a-anmälan till arbetsgivaren med en kopia skickad till Arbetsmiljöverket.

I anmälan beskriver han hur ohälsan bland personalen ökat och att ett flertal incidenter inträffat där utmattad personal nästan har somnat vid ratten.

– Det är bara en tidsfråga innan det händer någon allvarlig olycka. Medabetare har berättat hur de från passagerarsätet plötsligt har fått ta över ratten när de märkt att föraren har nickat till.

I grunden handlar det enligt Rickard Uppenberg om att de är underbemannade. I höstas sade många medarbetare upp sig för att de inte stod ut med arbetsmiljön. Nya har rekryterats men de kommer inte vara på plats förrän till våren.

Falck Ambulans har nu fått till den 1 mars på sig att ta fram en handlingsplan för hur personalen ska få rimliga arbetstider. Vårdförbundet kräver också att en kartläggning görs över alla tillbud som har inneburit allvarlig fara för liv och hälsa och att dessa rapporteras in till Arbetsmiljöverket.

Dessutom kräver man att arbetsgivaren redovisar en handlingsplan för hur bemanningssituationen ska lösas under de närmaste sex månaderna.