– Metoden kan i första hand bli intressant för sjukvården i akuta lägen. Den gör det möjligt att snabbt, inom några timmar, identifiera bakterier och sätta in rätt behandling, säger nanofysikprofessorn Jonas Tegenfeldt i en artikel som publiceras av Lunds universitets tidskrift Aktuellt om Vetenskap och Hälsa.

Den vanligaste metoden för att ta reda på vilken bakterie en patient bär på är att odla bakterierna, vilket kan ta allt från några dagar upp till veckor. Vissa bakterier går över huvud taget inte att odla.

Den metod som utvecklats i Lund gör det i framtiden möjligt att på kort tid analysera arvsmassan från en enda bakterie.

Normalt sett ligger bakteriens DNA hoptvinnat som ett nystan, men genom att trycka in DNA-tråden i ett nanorör som inte är tjockare än att den precis får plats sträcks DNA-strängen ut till ett långt snöre som går att läsa av likt en streckkod.

Streckkoden som visas med hjälp av nanotekik ger inte samma fina upplösning som en traditionell DNA-sekvensering, men enligt Jonas Tegenfeldt är den tillräckligt bra för att avgöra vilken bakteriestam det handlar om.